Pressackreditering

Grande Finale
4-5 OKTOBER MANTORP PARK

Endast mediarepresentanter med dokumenterad yrkeskunskap och uppdrag beviljas ackreditering för Grande Finale – 4-5 oktober. Frilansfotograf/reporter uppmanas att ansöka via sina uppdragsgivare. Mediapass utfärdade av SBF eller NBF gäller inte som mediaackreditering på Grande Finale. 

I samband med utkvittering av ackreditering så friskriver man Mantorp Park Motorbana AB och Mantorps MK – Bilsport för eventuellt ansvar vid olycka. Det innebär att ackrediterat företag/medias försäkringar och arbetsregler gäller vid arbete i bandepån och på banan. Minimiålder för att få fotografera ute på banan är 18 år.

Vad gäller fotografering på banan så måste man ha fotoväst. Bara ackrediterade fotografer kan få denna och då efter att ha deltagit i någon av de säkerhetsgenomgångar vi håller för fotografer under tävlingshelg. Kom ihåg att det bara är funktionärer med licens och fotografer som genomgått säkerhetsgenomgång som har rätt att beträda banområdet. Antalet fotografer som får beträda banan är av säkerhetsskäl begränsat så grundprincipen är att en fotoackreditering per media beviljas.

Teamfotografer/skribenter ska ha motsvarande kvalifikationer som övriga, det vill säga, inga teamfotografer/skribenter utan dokumenterad yrkeserfarenhet kommer att godkännas för ackreditering.

Godkända uppdragsgivare

 • Dags- och specialpress med tillräckligt stor upplaga eller relevans för racet.
 • Bildbyråer och nyhetsbyråer med dokumenterad nyhetsförmedling.
 • Redaktionell hemsida eller sociala media sida (Facebook, Youtube) med dokumenterad nyhetsbevakning.
 • Informations- eller pressansvarig i respektive klass.
 • Mantorp Park Motorbana AB och SRL förbehåller sig rätten att neka ackreditering i de fall då upplagesiffror, uppdragsgivarens relevans, etc. inte anses uppfylla ovan nämnda kriterier.
 • Frilans måste ovillkorligen ansöka via sin uppdragsgivare.

Ansök om ackreditering enligt nedan:

Skicka mail till press@srl.se med ”Ackreditering” i ämnesråden med följande uppgifter:

 • Namn
 • E-postadress till sökande
 • Mobilnummer till sökande
 • Ange fotograf/reporter eller både och
 • Namn på Mediaföretag/uppdragsgivare
 • Kontaktperson på företaget/uppdragsgivare
 • E-postadress till kontaktperson på företag/uppdragsgivare
 • Telefonnummer till kontaktperson

Sista dag för att ansöka om ackreditering är fredagen den 27 september, efter detta datum kan vi inte garantera att vi kan handlägga er ansökan!